home

werk

biografie

contact

Biografie Victor Honig van den Bossche

Victor Honig van den Bossche ( Den Haag, 1949) heeft zijn opleiding tot beeldend kunstenaar gevolgd en afgerond aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam ( 1968-1973).

Sinds 1998 wordt deze de "Willem de Kooning Academie" genoemd, naar de Amerikaans - Rotterdams abstract expressionistisch kunstenaar en oud- student van deze academie.

Afstudeerrichting : Vrij Tekenen, Schilderen en Ontwerpen aangevuld met Grafiek.


Directeur van de Academie was destijds Pierre Janssen, journalist en tv- presentator ( 'Kunstgrepen') en de latere directeur van het Gemeente Museum in Arnhem.
Door zijn grote bekendheid was hij in staat veel kunstenaars van naam aan te trekken als docent, waardoor Victor Honig onder andere lessen volgde bij :

Etsen en schilderen ( vnl. in olieverf ) waren de technieken die bij Victor de eerste tijd na de academie bepaalden. Het werk bestond o.a. uit vrije - en gebonden opdrachten zoals decorschilderingen en portretten.
In 1978 is Victor gestart met zijn loopbaan als professioneel beeldend kunstenaar. Hij legde zich toe op het maken van tekeningen in grafiet op groot formaat.

Begin tachtiger jaren stapte hij over op aquarelpotlood.
Midden negentiger jaren ging hij werken met oliepastel. In dit materiaal heeft Victor zich sindsdien steeds verder ontwikkeld.

Het werk van Victor Honig van den Bossche is onder te verdelen in verschillende perioden.

De periode 2010 - 2012 is een overgangsfase te noemen. Het werk is sterk autobiografisch en het accent ligt op expressiviteit.
Het recente werk ( 2012- heden) is abstract.

Werk van Victor bevindt zich zowel in particuliere als in gemeentelijke, overheids- en bedrijfscollecties in binnen- en buitenland.

Gemeentelijke en overheidscollecties:

Bedrijfscollecties:

Publicaties van zijn werk verschenen in vakbladen, dagbladen, kalenders en tijdschriften o.a. “Tableau”, het "AD", “Bres” en ABP-Wereld. 
Victor is aangesloten bij Pictoright, geregistreerd onder nummer 25151
Nevenfuncties: Docentschap kunstcentra, privé - en groepslessen op atelier.
Bestuurlijke functies: Kunstuitleen Gouda Regio. Beroepsvereniging voor Beeldende Kunstenaars (BBK), Culturele Raad Gouda, Regionale Kunst Stichting Gouda** (RKG) mede- oprichter en voorzitter tentoonstellingscie.

* http://nl.wikipedia.org/wiki/Oliepastel
** Sinds 2008 onderdeel van de stichting Firma van Drie